Happy Frog's eerste biodiversiteitsproject

Happy Frog's eerste biodiversiteitsproject

Gelukkig weergs eerste biodiversiteitsproject

Herstel van een lokaal natuurreservaat -bescherming van de heikikker

Met een geologie die uniek is in West-Europa, is Turnhouts Vennengebied een heide die ongeveer 1.400 hectare beslaat in België. Het reservaat herbergt een opmerkelijke concentratie van soorten, waaronder een aantal zeldzame en bedreigde soorten.

Natuurpunt,die de reserve beheert, streeftom de oorspronkelijke habitat te herstellen tot zijn volledige diversiteit, waardoor Turnhouts Vennengebied een van debelangrijkstenatuurgebieden in Europa.

Biodiversiteit neemt al toe in Turnhouts Vennengebied, met werkzaamheden aan de vennen en wetlands die helpen om kikkers en andere amfibieën te beschermenvooral de heikikker, datHet is zo gevoelig voor klimaatverandering dat we het als ons embleem hebben gekozen.

Meer te weten komennatuurpunt.be

 

x