Waarom staan we op biofotonische glasverpakkingen?

Waarom staan we op biofotonische glasverpakkingen?

Lorem Ipsum is gewoon een proeftekst uit de drukkerij- en zetterij. Lorem Ipsum is al sinds de jaren 1500 de standaard proeftekst in de branche

toen een onbekende drukker een kombuis met letters nam en die door elkaar husselde om een lettertypeboek te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd, maar ook de sprong naar elektronisch zetwerk, die in wezen ongewijzigd is gebleven. Het werd gepopulariseerd in de jaren zestig met de release van Letraset-bladen met Lorem Ipsum-passages, en meer recentelijk met desktop publishing-software zoals Aldus PageMaker inclusief versies.

x