Happy Frog's eerste biodiversiteitsproject

Gelukkig weergs eerste biodiversiteitsproject

Herstel van een lokaal natuurreservaat - bescherming van de hei 

Met een geologie die uniek is in West-Europa, is het Turnhouts Vennengebied een heidegebied dat ongeveer 1.400 hectare beslaat in België. Het reservaat herbergt een opmerkelijke concentratie van soorten, waaronder een aantal zeldzame en bedreigde soorten.

Natuurpunt, die de reserve beheert, streeft om de oorspronkelijke habitat te herstellen tot zijn volledige diversiteit, waardoor het Turnhouts Vennengebied een van de belangrijkste natuurgebieden in Europa.

Biodiversiteit neemt al toe in Turnhouts Vennengebied, met werkzaamheden aan de vennen en wetlands die helpen om kikkers en andere amfibieën te beschermen vooral de heikikker, datHet is zo gevoelig voor klimaatverandering dat we het als ons embleem hebben gekozen.

Meer te weten komen: natuurpunt.be