Privacybeleid

 1. INVOERING

Dit is het privacybeleid van THE ESSENTIALS SRL (Ch. De Tervuren 198F B5  B-1410 Waterloo, België), (hierna: "DE ESSENTIALS", "wij" of "ons"). Het juist omgaan met persoonsgegevens is voor ons uitermate belangrijk. Wij besteden daarom veel zorg aan de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, houden wij ons aan de volgende punten:

 • Informatie: We willen u informeren over waarom en hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Dit wordt beschreven in dit privacybeleid.
 • Beperkte collectie: We besteden grote zorg om de informatie die we verzamelen en gebruiken te beperken tot alleen dat wat nodig is om onze Producten te verkopen en / of onze Diensten te verlenen (zoals hieronder gedefinieerd).
 • Veiligheid: Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen dit ook van de partijen die uw gegevens namens ons gebruiken. De website en apps van The Essentials worden via Shopify continu proactief getest door middel van een geautomatiseerde beveiligingsscan.
 • Rechten van individuen: We respecteren uw rechten onder de toepasselijke privacywetgeving (inclusief het recht op toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dergelijke wetten).

Dit privacybeleid beschrijft hoe we deze punten implementeren en hoe we uw recht op privacy respecteren en beschermen. We raden u ten zeerste aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen, aangezien hierin de basis wordt uiteengezet waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer u onze producten online koopt ("Producten"), onze websites bezoekt, met ons communiceert of anderszins onze diensten en applicaties gebruikt ( gezamenlijk aangeduid als: "Diensten").

Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

 

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

 De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen wanneer u onze producten koopt of onze diensten gebruikt, omvatten het volgende (hierna gezamenlijk aangeduid als: "persoonlijke gegevens"):

 • Je contactgegevens. Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die u ons verstrekt (inclusief afleveradres wanneer u onze Producten online koopt).
 • Uw elektronische identificatiegegevens en andere informatie die we automatisch verzamelen bij het gebruik van onze online diensten. Bij het bezoeken van onze websites of apps, het verstoren (openen, klikken, lezen, cursorbeweging etc.) met onze nieuwsbrief of geconfronteerd worden met online marketingadvertenties van THE ESSENTIALS, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website te volgen (inclusief webanalyse), zoals uw IP-adres, MAC-adres, uw surfgedrag, de Producten en Diensten die u leuk vindt en de inhoud van uw achtergelaten winkelmandje. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie. 
 • Uw accountgegevens​. Om uw account bij THE ESSENTIALS (online of in de winkel via de onboarding-applicatie) te voltooien, gebruiken we uw naam, geslacht, contactgegevens, geboortedatum (plus sofinummer als dit gekoppeld is aan uw verjaardag volgens de lokale wetgeving) en andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan ons, zoals uw favoriete producten / categorieën, aanvullende interesses of persoonlijk productadvies.
 • Uw aankopen online. Om uw online aankopen af te ronden via de officiële THE ESSENTIALS webshop - happyfrogstore.com - of via andere officiële sociale mediakanalen van THE ESSENTIALS, gebruiken we uw naam, geslacht, telefoonnummer, contactgegevens en alle relevante informatie met betrekking tot uw aankopen, zoals het bedrag en de datum van uw aankopen, het (de) Product (en) of de dienst die u koopt, het apparaat waarmee u uw aankopen doet, betalingsmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens, (werknemers) korting, gebruikte vouchercode (indien van toepassing), geschenk met aankopen (indien van toepassing), bezorgmethode en afleveradres.
 • Uw gegevens bij het inschrijven op onze nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief van THE ESSENTIALS met inspirerende en commerciële inhoud te kunnen bezorgen, gebruiken wij uw e-mailadres en aanvullende informatie als u deze toevoegt aan uw profiel, zoals naam, geboortedatum. THE ESSENTIALS verstuurt ook gepersonaliseerde nieuwsbrieven, op basis van uw persoonlijke voorkeuren als u deze aan ons heeft verstrekt.
 • Opnames (cameratoezicht, evenementen en telefoonopnames). Als u evenementen of beurzen bijwoont die THE ESSENTIALS organiseert of bijwoont, kunt u ook worden opgenomen als we videobeelden maken van een dergelijk evenement of beurs. Als u ons belt met een vraag of klacht, worden uw telefoontjes naar ons opgenomen.
 • Uw communicatiegegevens. Alle gegevens die u deelt wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of enige andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.
 • Uw gegevens met betrekking tot loterijen, inschrijven en winnen, campagnes voor het genereren van leads, wedstrijden of sampling-activering. Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u deelneemt aan een verloting, abonneer en win, leadgeneratiecampagne, wedstrijd of sampling-activering.
 • Uw beoordelingen en recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en Product- of evenementrecensies die u op onze websites publiceert of online of via social media met ons deelt.
 • Gezondheidsgegevens. We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gezondheid, zoals over uw allergieën. We zullen alleen gezondheidsgegevens gebruiken die u ons vrijwillig verstrekt en dit alleen met uw voorafgaande toestemming of onder uw leiding om dit te doen en alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. U kunt uw toestemming op elk moment weigeren of intrekken, zoals hieronder uiteengezet (zie ‘Uw rechten’).


 1. DOELEINDEN VAN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons, en om u de producten, diensten en informatie te verstrekken die u aanvraagt, inclusief het beheren en afhandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. Dit houdt ook in dat u onze producten kunt kopen, kunt reageren op uw verzoeken om klantenservice te verlenen, kunt reageren op uw vragen, u essentiële informatie kunt verstrekken over onze producten en services die u aanvraagt, enz.

Voor onze legitieme commerciële belangen: we gebruiken uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven (zowel op geaggregeerde als op individuele basis) om reclame te maken voor onze producten en diensten, om contact met u op te nemen via e-mail, gewone post, sociale media of anderszins voor directe marketing- of andere commerciële doeleinden. We gebruiken uw Persoonsgegevens ook voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze Producten en Diensten, zoals het leveren van klantenservice en aftersales, en om u als klant te begrijpen (klantoptimalisatie). Dit stelt ons in staat om te beoordelen wat u mogelijk interesseert, om de effectiviteit van advertenties die we u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen en om relevante advertenties te leveren. Bovendien kunnen we u, op basis van uw gebruik van onze Diensten en Producten die u hebt gekocht, targeten met advertenties of ander marketingmateriaal dat is aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen. 

We kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor onze andere legitieme commerciële belangen, zoals het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten; om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren of aan te passen; om geaggregeerde statistieken te genereren over de gebruikers van onze producten en diensten; om onze bedrijfsvoering te vergemakkelijken; om bedrijfsbeleid en -procedures uit te voeren; om ons in staat te stellen zakelijke transacties te doen, zoals fusies, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijven van THE ESSENTIALS, acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis; of voor andere legitieme zakelijke doeleinden die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Gebruik van informatie op basis van uw toestemming:

Als u geen Product bij ons hebt gekocht, sturen wij u alleen directmarketingberichten (zoals nieuwsbrieven, aanbiedingen, nieuws over producten of service-updates) via e-mail, andere elektronische middelen, telefonisch of via papieren post (zoals flyers). ), nadat we uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

We gebruiken uw gezondheidsgegevens voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet, maar we zullen dit alleen doen nadat we uw toestemming hiervoor hebben ontvangen.

Kinderen onder de 16 kunnen wettelijk geen toestemming geven. In plaats daarvan moet toestemming van hun ouder of wettelijke voogd worden gegeven.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken (zie de sectie Uw rechten hieronder).

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten of onderzoeksinstanties.

 

 1. SOCIALE MEDIA

Wanneer u deelneemt aan verschillende sociale-mediaforums zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enz., Dient u bekend te zijn met en te begrijpen welke tools die sites bieden waarmee u keuzes kunt maken over hoe u de persoonlijke gegevens op uw website deelt. social media profiel (en).

THE ESSENTIALS is gebonden aan de privacypraktijken of het beleid van deze derde partijen, dus we raden u aan om de toepasselijke privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie te lezen over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in deze sociale media-omgevingen.

Ook kunnen, afhankelijk van de keuzes die je hebt gemaakt met betrekking tot je instellingen op verschillende social media sites (en / of in combinatie met je instellingen op de THE ESSENTIALS pagina's), bepaalde persoonsgegevens gedeeld worden met THE ESSENTIALS over je online activiteiten en social media profielen (bijv. interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen en inhoud die u hebt gepost / gedeeld enz.).

  

 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Andere entiteiten binnen de THE ESSENTIALS Group. Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld tussen de verantwoordelijke entiteiten van THE ESSENTIALS die uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid.
 • Externe leveranciers. We schakelen van tijd tot tijd derde partijen in om ons te helpen bij het leveren van onze producten en diensten, waaronder:
 • Zakenpartners, leveranciers (zoals IT-dienstverleners) en onderaannemers;
 • Contactcenters, om ons bij te staan op de afdeling Consumentenservice;
 • Advertentie- en mediabedrijven die namens ons marketing- en media-activiteiten uitvoeren;
 • Analyse- en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website en apps, zoals Google Analytics.
 • We gebruiken Shopify bijvoorbeeld om onze online winkel van stroom te voorzien - u kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy. We gebruiken Google Analytics ook om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken - u kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bij het verlenen van hun diensten zullen zij namens ons persoonlijke gegevens inzien, ontvangen, onderhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor hun eigen (marketing) doeleinden niet toe. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, ondernemen we commercieel redelijke stappen om van dergelijke externe leveranciers te eisen dat ze uw persoonlijke gegevens adequaat beschermen en deze alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

 • Zakelijke transactie. Bovendien kunnen persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de activa van THE ESSENTIALS.
 • Derden in geval van wettelijke vereisten. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat we hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Met toestemming. We kunnen ook informatie over u, inclusief persoonlijke gegevens, bekendmaken aan een andere derde partij, wanneer u toestemming hebt gegeven of ons hebt verzocht dit te doen, bijvoorbeeld in het geval van een promotiecampagne met een andere sponsor.

  

 1. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In de meeste gevallen worden uw Persoonsgegevens verwerkt binnen de Europese Unie. Houd er echter rekening mee dat THE ESSENTIALS alle Persoonsgegevens die u ons verstrekt, kan overdragen en verwerken naar andere landen dan het land waar u woont. De wetten van deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens. DE ESSENTIALS of externe leveranciers die we gebruiken, zullen daarom proberen ervoor te zorgen dat alle passende waarborgen aanwezig zijn en dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd in verband met een dergelijke overdracht, meer in het bijzonder voor Persoonsgegevens die worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. . Dit betekent dat we wettelijk noodzakelijke contracten hebben gesloten met ontvangers van uw gegevens, inclusief modelcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere toezichthoudende autoriteit, indien vereist.

Als u een Europese ingezetene bent, hebt u het recht om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie die we over u hebben en om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als u van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Bovendien, als u een Europese ingezetene bent, merken we op dat we uw informatie verwerken om te voldoen aan contracten die we mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn opgesomd. Houd er bovendien rekening mee dat uw gegevens buiten Europa worden overgedragen, ook naar Canada en de Verenigde Staten.

U heeft het recht om een kopie te ontvangen van alle documentatie waaruit blijkt dat de gepaste maatregelen zijn genomen door een verzoek in te dienen via ons contactformulier.

 

 1. VEILIGHEID

We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat ze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.

We ondernemen stappen om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Bovendien zorgen we er contractueel voor dat elke externe leverancier die uw persoonlijke gegevens verwerkt, evenzeer op een veilige manier de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens garandeert.

 

 1. DATARETENTIE

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld de tijd die nodig is om u klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode is noodzakelijk voor onze wettelijke verplichtingen of om een juridische claim te verdedigen.

 

 1. JOU RECHTEN

 Onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens:

 • Recht op toegang - U hebt het recht om bevestiging te vragen als THE ESSENTIALS persoonlijke gegevens over u verwerkt, en als dat het geval is, toegang tot de persoonlijke gegevens en aanvullende informatie. Op verzoek kunnen we u ook een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • Recht op rectificatie - U hebt het recht om te verzoeken dat THE ESSENTIALS uw Persoonsgegevens corrigeert, aanpast of aanvult als we over onjuiste of onvolledige gegevens over u beschikken. U kunt uw persoonsgegevens ook zelf corrigeren, aanpassen of aanvullen door uw profiel bij te werken. We verzoeken u ook vriendelijk om ervoor te zorgen dat wijzigingen in persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld adreswijziging, bankrekening, etc.) worden gemeld aan THE ESSENTIALS, zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw Persoonsgegevens up-to-date zijn. DE ESSENTIALS zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens correct zijn;
 • Recht om toestemming in te trekken - U hebt het recht om uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie op elk moment in te trekken, door de instructies in een marketingcommunicatie op te volgen of door het formulier in te vullen zoals hieronder uiteengezet. Als we uw persoonlijke gegevens gebruiken op basis van uw toestemming voor andere redenen dan marketingcommunicatie, kunt u uw toestemming intrekken door het formulier in te vullen zoals hieronder uiteengezet;
 • Recht op verwijdering - U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van alle irrelevante persoonlijke gegevens die we over u bewaren wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verzameld; (ii) u trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking; (iii) u maakt bezwaar tegen de verwerking in het geval van directmarketingdoeleinden, of - in elk ander geval - er is geen doorslaggevende legitieme grond voor verwerking; (iv) we hebben uw gegevens onrechtmatig verwerkt. Als u een dergelijk verzoek heeft en aan alle vereisten is voldaan, zullen we ervoor zorgen dat THE ESSENTIALS de gegevens wist waarvan we niet wettelijk verplicht zijn deze te bewaren;
 • Recht op beperking van het gebruik van gegevens - U hebt het recht om ons gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken wanneer (i) u de juistheid van de persoonlijke gegevens betwist; (ii) het gebruik is onwettig, maar u wilt niet dat wij de gegevens wissen; (iii) we hebben de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de relevante doeleinden, maar u hebt ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of (iv) u hebt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van gegevens dat gerechtvaardigd is op basis van onze legitieme belangen, in afwachting van verificatie of THE ESSENTIALS inderdaad dwingende belangen heeft om het relevante gegevensgebruik voort te zetten;
 • Recht op dataportabiliteit - voor zover wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en dat Persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, heeft u het recht om al deze Persoonsgegevens te ontvangen die u aan THE ESSENTIALS heeft verstrekt. in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en ook om ons te verplichten het naar een andere gegevensbeheerder te verzenden waar dit technisch haalbaar is;
 • Recht om bezwaar te maken - voor zover we vertrouwen op onze legitieme belangen om uw Persoonsgegevens te gebruiken, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik, en we moeten een dergelijke verwerking stopzetten, tenzij we ofwel dwingende legitieme gronden voor het gebruik kunnen aantonen die voorrang hebben uw belangen, rechten en vrijheden of waar we de gegevens moeten verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten die worden uitgevoerd door THE ESSENTIALS;
 • Recht om een klacht in te dienen - U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in uw woonlidstaat, als u van mening bent dat het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens in strijd is met dit Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving.

Vul a.u.b. in voor meer informatie over uw rechten of om uw rechten uit te oefenen dit contactformulier, en doe het volgende:

 • Selecteer de optie ’privacyverzoek’ onder ‘Kies onderwerp’;
 • vul al het e-mailadres (sen) dat u gebruikt en hebt gebruikt voor alle gerelateerde THE ESSENTIALS-diensten in het opmerkingenveld in, zoals maar niet beperkt tot registratie nieuwsbrief, account voor de webshop, enz; en
 • upload een zwarte kopie van uw identiteitskaart / paspoort, waarvan u alle informatie die niet nodig is om u te kunnen identificeren, zwart heeft gemaakt, dat is alles behalve uw voor- en achternaam. Om nauwkeuriger te zijn, gelieve de volgende informatie op een zwarte lijn te plaatsen:
 • Burgerservicenummer (let op: bij sommige identiteitskaarten / paspoorten staat dit op 2 verschillende plaatsen vermeld);
 • Document Nummer;
 • Nationaliteit;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Hoogte;
 • Uitgavedatum;
 • Vervaldatum;

Na ontvangst van alle informatie zoals hierboven uiteengezet, zullen we op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 1. WIJZIGINGEN IN HET BELEID

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als er sprake is van een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor u relevant is, zullen we ervoor zorgen dat u ruim voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt, informatie aan u krijgt.


 1. NEEM CONTACT OP

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze omgang met uw persoonlijke gegevens in het algemeen, stuur dan een e-mail naar legal@theessentials.be en vermeld de aard van uw vraag.